WELKOM

Tsjerkepaad 2021

Zie hieronder voor meer informatie.

Tsjerkepaad 2021

Op zaterdagmiddag 3 juli a.s. start Tsjerkepaad 2021 (3 juli t/m 11 september) en ook de Bonifatiuskerk in Ter Idzard doet hier weer aan mee. 

De Plaatselijke Commissie zoekt ieder jaar naar iets extra’s om tijdens Tsjerkepaad aan bezoekers te tonen en deze zomer is dat de Fotoclub ‘Reflex’ uit Wolvega.

De Fotoclub viert haar 20-jarig jubileum en er zal veel werk van de leden te zien zijn.

Op 3 juli a.s. wordt de tentoonstelling om 13.30 uur feestelijk geopend.

Naast het Tsjerkepaad is er ook het Oargelpaad en enkele organisten hebben zich opgegeven om op het speciale orgel in de Bonifatiuskerk te willen spelen. Het is een traporgel en vereist een speciale techniek van bespelen.

Op de volgende data tijden kunnen bezoekers luisteren naar de volgende organisten:

10 juli: van 16.30u-17.00u: K. Lodewijk

21 augustus: van 16.30u-17.00u L. de Boer

4 september: van 13.30u-14.00u: H. B. van Harten en van 15.30u-16.00u: R. A. Westra

Elke zaterdagmiddag tijdens Tsjerkepaad, van 13.30 uur tot 17.00 uur, zijn er vrijwilligers aanwezig om te zorgen voor een gastvrije ontvangst en om bezoekers informatie te geven.

Iedereen is van harte welkom! 

Bonifatiuskerk Ter Idzard

Het vermoeden bestaat dat omstreeks het jaar 1100 op de plek van de kerk al een eenvoudig kerkje of een kapel voor 150 à 200 parochianenmoet hebben gestaan. Rond 1500 is de stenen kerk op diezelfde plek gebouwd, en deze heeft in de loop van de eeuwen uiteraard aanpassingen ondergaan.

Bijna een millennium na het allereerste begin kan het een wonder genoemd worden dat de prachtige plek onderdeel is gebleven van deze leefomgeving. Op de kerkheuvel ervaart men voorbij de beschutting van de omringende beukenhaag de weidsheid en rust van het Stellingwerver Friesland. 

Vandaag de dag wordt de kerk voornamelijk gebruikt voor voorstellingen (zie Cultuur in Ter Idzard), huwelijksvoltrekkingen en afscheidsdiensten (zie Mogelijkheden). Heeft u een idee of wens om de kerk te gebruiken, neem dan vooral contact op via kerkje@ter-idzard.nl