WELKOM

Van 4 juli t/m 29 augustus is er elke zaterdagmiddag een expositie van Berend Hogeling in de Bonifatiuskerk.

Zie hieronder voor meer informatie.

Sneupersweekend Idzawolde afgelast

Helaas gaat het Sneupersweekend begin september i.v.m. de onzekere toestanden van het Corona-virus dit jaar niet door.

Wij gaan er vanuit dat een volgend Sneupersweekend in 2021 wél gehouden kan worden. Uiteraard dan weer in het kerkje van Ter Idzard.

Vanaf half maart dit jaar zijn wij ook al niet meer actief in het kerkje, maar heeft u vragen dan kunt u ons altijd bereiken via het onderstaande email adres.

Met vriendelijke groet namens het Dorpsarchief Idzawolde,

Joop Sanders, Koosje Hornstra, Jan Punter en Henk de Vries

archief@ter-idzard.nl

Expositie Berend Hogeling

De Bonifatiuskerk opent voor u elke zaterdagmiddag de deuren tussen 4 juli en 29 augustus. Tussen 13.30 en 16.30 is er gelegenheid om de expositie van Berend Hogeling te bewonderen en kunt u kennismaken met de beeldend kunstenaar en oud-inwoner van Oldeholtwolde.  

Berend is op de zaterdagen ook daadwerkelijk aan het schilderen en hij wil graag zijn werken toelichten aan u.

Wie is Berend Hogeling?

Berend schildert met veel kleur en contrast en hij haalt inspiratie uit zijn omgeving, de natuur en het verleden. Hij werkt realistisch, maar ook abstract en met een grote variatie in technieken en materialen. Daarnaast fotografeert hij ook om een bepaalde lichtval of sfeer vast te leggen, die later weer worden verwerkt in zijn schilderijen. En veelzijdig als hij is, houdt hij zich ook met digitale kunst bezig waardoor hij een speciale draai aan gewone dingen kan geven.

We zijn heel blij dat deze zomer, nu Tsjerkepaad niet door kan gaan, een beeldend kunstenaar domicilie wil houden in de Bonifatiuskerk.

Bonifatiuskerk Ter Idzard

Het vermoeden bestaat dat omstreeks het jaar 1100 op de plek van de kerk al een eenvoudig kerkje of een kapel voor 150 à 200 parochianenmoet hebben gestaan. Rond 1500 is de stenen kerk op diezelfde plek gebouwd, en deze heeft in de loop van de eeuwen uiteraard aanpassingen ondergaan.

Bijna een millennium na het allereerste begin kan het een wonder genoemd worden dat de prachtige plek onderdeel is gebleven van deze leefomgeving. Op de kerkheuvel ervaart men voorbij de beschutting van de omringende beukenhaag de weidsheid en rust van het Stellingwerver Friesland. 

Vandaag de dag wordt de kerk voornamelijk gebruikt voor voorstellingen (zie Cultuur in Ter Idzard), huwelijksvoltrekkingen en afscheidsdiensten (zie Mogelijkheden). Heeft u een idee of wens om de kerk te gebruiken, neem dan vooral contact op via kerkje@ter-idzard.nl