VRIEND VAN…..

VRIEND VAN DE BONIFATIUSKERK TER IDZARD

Het vermoeden bestaat dat omstreeks 1100 op de plek van de kerk al een eenvoudig kerkje of een kapel voor 150 à 200 parochianenmoet hebben gestaan. Rond 1500 is de stenen kerk op diezelfde plek gebouwd, en deze heeft in de loop van de eeuwen uiteraard aanpassingen ondergaan.

Bijna een millennium na het allereerste begin kan het een wonder genoemd worden dat de prachtige plek onderdeel is gebleven van deze leefomgeving. Op de kerkheuvel ervaart men voorbij de beschutting van de omringende beukenhaag de weidsheid en serene rust van het Stellingwerver Friesland. 

Om dat wat geboden wordt aan activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te houden voor iedereen, zijn de inkomsten voor de kerk niet meer dan kostendekkend. Vrijwilligers zorgen voor het praktische reilen en zeilen.

Maar om meer te kunnen doen, is financiële steun zeer welkom!

Als u ‘Vriend van de Bonifatiuskerk Ter Idzard’ wilt zijn, creëren we met elkaar een groter draagvlak voor het behoud en het openstellen van de kerk. 

Om deze mooie plek volwaardig te behouden en te koesteren voor nu, en voor anderen in de toekomst…..

Benieuwd wat uw (fiscale) voordelen zijn om Vriend te zijn? U wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen met de Plaatselijke Commissie! Dit kan via kerkje@ter-idzard.nl