VRIEND VAN…..

VRIEND VAN DE BONIFATIUSKERK TER IDZARD

Om cultuur en andere activiteiten in het kerkje zo laagdrempelig mogelijk te houden voor iedereen, zijn opbrengsten uit entreegelden en verhuur hoofdzakelijk kostendekkend. Vrijwilligers zorgen voor het praktische reilen en zeilen.

Maar om meer te kunnen doen, is financiële steun zeer welkom!

Als u ‘Vriend van de Bonifatiuskerk Ter Idzard’ wilt zijn, creëren we met elkaar een groter draagvlak voor het behoud en het openstellen van de kerk. 

Om deze mooie plek volwaardig te behouden en te koesteren voor nu, en voor anderen in de toekomst…..

Benieuwd wat uw (fiscale) voordelen zijn om Vriend te zijn? U wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen met de Plaatselijke Commissie! Dit kan via kerkje@ter-idzard.nl