Organisatie

Rijksmonument

De Bonifatiuskerk in Ter Idzard is eigendom van de SAFT (Stichting Alde Fryske Tsjerken). 

De SAFT heeft zich als doel gesteld zoveel mogelijk kerken in Fryslân te behouden voor de toekomst. Daarnaast is het doel om de kerken een tweede leven te geven qua (passend) gebruik. Om de gebouwen te restaureren en voor exploitatie geschikt te maken, zijn subsidies en giften nodig en welkom.

Onderhoud

In 2009 is de kerk gerenoveerd en inmiddels zijn er nog diverse restauraties gevolgd. Zo is de toren opnieuw gevoegd en heeft de torenkamer heeft een opknapbeurt gehad.

 Het orgel is in 2018 gerestaureerd en is feestelijk in gebruik genomen tijdens een kerkdienst op 9 december 2018 . Deze dienst kwam voort uit ‘De tael van et hatte’, een theatrale dorpswandeling gemaakt door inwoners van de drie dorpen, dit in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. De Bonifatiuskerk vormde de basis van dit project.

Beheer

Voor het beheer van elke kerk van de SAFT is een Plaatselijke Commissie (PC) in het leven geroepen. De PC’s zijn onderdeel van de SAFT en vormen dus geen zelfstandige entiteit. Zij vertegenwoordigen de SAFT als het gaat om de contacten met de lokale gemeenschap. De belangrijkste taak van de PC is het exploiteren van het kerkgebouw op zodanige wijze dat de kosten van gas, water en elektrisch worden gedekt door inkomsten uit huur.

Het terrein buiten de kerk (kerkhof, toegangspaden en parkeerterrein) valt onder het beheer van de protestantse kerkgemeente Ter Holten (Oldeholtpade, Nijeholtpade, Ter Idzard en Oldeholtwolde).

Commissies

Naast de PC zijn er nog andere commissies actief. Zo is er een commissie ‘Educatie’. Voor scholen is het mogelijk om een bezoek aan de kerk te brengen en deze commissie verzorgt het programma.

De commissie ‘Trouw & Rouw’ regelt alles rondom een huwelijksvoltrekking, evenals bij een uitvaart.

Tijdens de wintermaanden zorgt de commissie CITI, Cultuur in Ter Idzard voor sfeervolle concerten op zaterdagavonden.

Orgelpaad en Tsjerkepaad

Gedurende de zomermaanden wordt de kerk opengesteld voor belangstellenden. Organisten kunnen zich aanmelden om het orgel te bespelen. En als het mogelijk is, zal er een tentoonstelling te zien zijn met jaarlijks een ander onderwerp. Dit staat vermeld onder de agenda en onder het kopje cultuur.

Verhuur

Zie onder het kopje ‘Mogelijkheden